PH Freelance
OM MIG

Jeg hedder Peter. Jeg har en stor passion for det jeg laver, og bruger meget tid på konstant at forbedre mine færdigheder. Dette for at du skal få det bedste resultat.

 

Galleri
KONTAKT
Adresse:
Gurrebyvej 6, 4920 Søllested, Danmark
E-mail:
info@phfreelance.dk
© 2017-18 - Photographer Peter Hedegård | PH Freelance. - All rights reserved. | CVR/VAT: DK27022537

Handels- og leverings betingelser

Følgende er gældende med mindre andet er aftalt skriftligt

Betingelser ved fotografisk eller digitalt arbejde, køb af produkter samt print m.m.

  • Alle beløb er eksklusive omkostninger i forbindelse med anskaffelse af rekvisitter, model honorar samt transport udover det beskrevet.
  • Fotoopgaver debiteres jf. beskrivelse af sessioner dog minimum 2 timer (gælder dog ikke ved portræt foto).
  • Gør kunden ikke fuldt ud brug af det bookede tidsrum, fratrækkes det manglende tidsforbrug IKKE faktura beløbet.
  • Bestilt materiale bestræbes at være klar til levering efter senest 14 dage.
  • Da fotografier og digital produktion fremstilles individuelt og personligt, bortfalder fortrydelsesretten. Ved print bortfalder fortrydelses retten i det øjeblik 

betalingen er forfaldet, da det er her print opgaven sættes i gang. Dette gælder dog ikke rammer og lignende produkter hvor der stadig gælder 14 dages returret 

såfremt stand og emballage er som ved modtagelsen.

  • Kunden er selv ansvarlig for at materialet ikke krænker andre ophavsretslige rettigheder. Det værende sig fotografisk, varemærker, logo og andet beskyttet 

materiale og hæfter, alene, ved brud på dette.

  • Ved afbud refunderes depositum ikke. Dette skyldes at jeg som fotograf har afsat tid på dagen, til forberedelse samt andre foranstaltninger som f.eks. børnepasning 

og dette får jeg heller ikke tilbage. Jeg forventer at afbud meldes i god tid og senest 7 dage før en session. Sker afbuddet senere vil man blive faktureret 25% af 

den aftalte sessions pris, medmindre andet er nævnt under vores priser.

Brugsret og copyright

Alt materiale produceret og fremstillet af fotograf Peter Hedegård, er beskyttet af gældende dansk lov om ophavsret jf. ophavsretslovens §60.

Fotografen kan indhente samtykke til at benytte materialet til eget brug, til fotoudstillinger, websites, internet profiler, udgivelser (blade, magasiner, bøger m.m.), konkurrencer, kritik sider samt markedsføring i ind- og udland. Et sådanne samtykke kan til enhver tid kaldes tilbage.

 

Materiale produceret af fotograf Peter Hedegård, må kun benyttes til det aftalte formål. Ønsker man at gøre yderligere brug af materialet, kan dette ske ved at indgå ny kontrakt, med yderligere omkostninger til følge. Materialet må ikke kopieres, videresælges eller på anden måde overdrages til andre uden forudgående skriftlig aftale.

 

Følgende er gældende for private:

 

Det er ikke tilladt at anvende materialet kommercielt til reklame, medier, presse, artikler og lignende, hverken trykt eller online.

Dette er gældende medmindre man er model og har en model kontrakt der siger noget andet.

 

Materiale må ikke reproduceres, manipuleres eller på anden måde redigeres / beskæres uden forudgående skriftlig aftale. Herunder gælder også fjernelse af et eventuelt logo, diverse instagram filtre og lignende.


Det er tilladt at dele det digitalt leverede materiale på internettet, hvad enten der er tale om egen hjemmeside, sociale medier, portefølje og lignende. Det er ikke tilladt at videresælge materialet til stock sites, medier, aviser og lignende.

 

De rå filer (RAW filer) udleveres aldrig til kunden, men der er mulighed for at genbestille materiale op til 2 år efter optagelserne.

 

Frikøb af materiale:

 

Det er muligt at frikøbe materiale fremstillet af PH Freelance, således at man har fuld brugsret over materialet.

Private kan frikøbe materiale for kr. 1.200,00 pr. stk. således at der kan laves u-begrænsede antal prints. 

 

 

For erhverv

For erhverv arbejde vi med to licens typer. 

(S) Standard Licens: 

Billedet kan benyttes til illustrations formål i alle typer af medier (hjemmeside, web-bannere, nyhedsbreve, PDF-dokumenter, blogs, artikler, bøger, reklame, brochurer, sociale medier). 

Printede og elektroniske dokumenter op til 500.000 stk.

Det er tilladt at dele inden for samme organisation.

Det er ikke tilladt at videresælge til tredie part, benytte til templates til videresalg eller til print tjenester (plakater til salg osv.).

 

(E) Udvidet Licens:

De samme rettigheder som ved Standard Licens.

Inkluderet er muligheden for ubegrænset antal prints, brug på egne produkter, emballage og lignende.

Udvidet licens giver dig også ret til at benytte materialet på produkter osv. der er beregnet til videresalg, som f.eks. postkort, kalendere, plakater, t-shirts, print og præsentations templates m.m.

Det er samtidig tilladt ved Udvidet Licens at manipulere / redigere materialet, sætte det samme med andet materiale og lignende


Det er ved begge licenstyper ikke tilladt at videresælge til tredie part som stock sites og lignende, da dette ikke ses som erhvervsmæssig brug af materialet.

 

De rå filer (RAW filer) udleveres aldrig til kunden, men der er mulighed for at genbestille materialet op til 5 år efter optagelserne. 

Materialet vil blive leveret i full size, 16 bit TIFF/JPEG/PNG filer efter eget ønske. 

 

Frikøb af materiale:

 

For erhverv er det muligt at frikøbe materiale så man har fuld brugsret over materiale produceret af PH Freelance.

Prisen er individuel alt efter tidsforbrug, antal modeller benyttet osv. 

 

OBS:

Vær opmærksom på at ved brug af egne ansatte / medlemmer etc. at have indhentet gældende samtykke jf. GDPR reglerne, da PH Freelance ikke tager ansvar herfor.

 

Ved brud på brugs- og ophavsretten…

Skulle der mod forventning ske brud på brugs- og ophavsretten, på materiale fremstillet af PH Freelance, vil følgende parametre blive benyttet i afregningen af uberettiget brug:

Tidsforbrug

Hvor længe er der brugt på billedet. Dette inkludere planlægning, optagelse og redigering.

Fotografens løn

Hvad vil det normalt koste for det færdige materiale.

Er der benyttet model(ler) der også skal have kompensation for uberettiget brug.

Krænkelsens type

Har krænkeren økonomisk interessse i brud på brugs- og ophavsretten, eller er det ikke økonomisk.

Omfanget af krænkelsen

Herunder hvor længe har man benyttet materialet, i hvilket omfang, til hvilke formål og lignende.

Materiale vil normalt blive takseret til mellem kr. 1.500,00 og 4.000,00. Vederlag for uberettiget brug vil udgøre de 50% og godtgørelsen vil udgøre de resterende 50% af beløbet. Men det kan blive højere baseret på ovennævnte parametre.


I unikke sager hvor materialet er blevet benyttet i tilbuds aviser, reklame, magasiner, emballage eller anden markedsføring, trykt eller online medier, hvor materialet er blevet spredt ud og rammer et større publikum, eller i tilfælde hvor der er brugt ekstra lang tid på opstilling af scenarie, landskab, fremstilling af effekter og deslige, vil der kunne fremkomme større krav eller krav om erstatning for økonomisk tab.

 

Samtidig gøres der opmærksom på at betaling af betaling for uberettiget brug IKKE gør at du kan fortsætte med at benytte materialet. Dette skal stadig fjernes og brugen skal ophører, medmindre der indgås en kontrakt på brugen af materialet, med yderligere omkostninger til følge.

Du skal også være opmærksom på at dette kun kan lade sig gøre såfremt at eventuelle model(ler) er indforstået med dette.

© 2017 - Peter Hedegård - All Rights Reserved